Köszöntünk Kedves Látogató!

Ezen a felületen megnézheted, hogy Magyarországon és a határontúli magyarok által lakott területeken hol találhatsz olyan közösségi tereket, művelődési házat, kulturális központot, faluházat ahol értékes közművelődési programokkal találkozhatsz. Ha kirándulni mentek családoddal, vagy csak programot kerestek a szabadidő hasznos eltöltésére a környéken, meg tudod keresni, hogy az adott helyen várnak-e rátok családi rendezvények, kézműves bemutatók, fesztiválok, táborok, kiállítások, nyitott műhelyek és még sok más.
Nagyon fontos információ, hogy ezt az oldalt a települési kollégáink töltik fel.
A programok pontunk alatt egy kiemelt országos akciónk, a Kultúrházak Éjjel-nappal rendezvényünk programjait fogjuk össze országosan. Ezért ott az idén a 2021.szeptember 24-26-ai hétvégére koncentrálunk. Ha más időpont érdekel, akkor a szervezetek között tudsz keresgélni, a településeken dolgozó kollégáink által feltöltött közösségi terek programjai között.

Közművelődési szervezetek

ASZÓD VÁROS KÖNYVTÁRA, MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNYE

Megye: Pest
Település: ASZÓD

Az Aszódi Integrált Kulturális Intézmény szerteágazó tevékenységi köre, közgyűjteményi feladatellátása, nyilvános könyvtári közszolgáltatása és közművelődési tevékenysége meghatározó résztvevője Aszód város intézményrendszerének, továbbá a helyi közélet és a helyi közérzet elkötelezett segítője valamennyi aktivitásában. Aszód város kulturális intézménye két telephelyen látja el a törvény által meghatározott alapszolgáltatási feladatát. Az építészetileg egyedi, mondhatni csodálatos épületek méltó otthont adnak a kultúraközvetítés számára. Kulturális és közösségi események alkalmával igyekszünk azt a szeretetteljes közeget, Aszód múltjához méltó befogadó és elfogadó légkört megvalósítani, amelyet Podmaniczky János plántált, amelyből Hajnóczy József töltekezett, és ami Petőfi Sándort inspirálta. Az értékek őrzése, ápolása és továbbadása küldetés és megtiszteltetés számunkra! Intézményünk mindhárom szakterületén ennek tükrében végezzük elkötelezett munkánkat. Intézményünk alapfeladata, emellett munkatársainak szívből jövő meggyőződése, hogy a kultúraközvetítés az az eszköz, amely generációkat, kisközösségeket, nézőpontokat és személyeket tud egy közös ügy mellé állítani, közösséget teremteni a közösségben megélt élmények által.


GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR EGYESÜLET

Megye: Fejér
Település: SZÉKESFEHÉRVÁR

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár kiemelten közhasznú szervezetként biztosítja Maroshegy közművelődési alapellátását. Célunk a kultúraközvetítés, a közösségépítés, a hagyományőrzés, a tehetséggondozás, és az értékteremtés. Arra törekszünk, hogy mindezeket hagyományos keretekben (klubfoglalkozásokon, szakmai műhelyeken, szakkörökön, rendezvényeken, táborok formájában) és innovatív módon (weboldalainkon, közösségi oldalakon) is megvalósítsuk. A tradicionális intézményként próbálunk választ adni napjaink kihívásaira is, megfelelni a 21. század szerepvállalásainak, és a közösség igényeinek.Kisközösségeink (gyermek-, ifjúsági- és nyugdíjas klubok, olvasóklubok, művészeti közösségek) és „Holdudvar” csoportjaink több száz állandó taggal tevékenykednek. Rendszeres városi, kistérségi, regionális, valamint nemzetközi pályázatokat hirdetünk gyermeknek és felnőtteknek egyaránt. Értékteremtő feladatot vállalunk saját kiadású könyveinkkel, melyek egy része a tehetséggondozó közösségeink alkotásait tartalmazza. Évente több városrészi közművelődési eseményt bonyolítunk le. Kiemelt nagyrendezvényeink a Maroshegyi Családi Mesenap és a Maroshegyi Böndörödő szüreti mulatság. Nyaranta hátrányos helyzetű gyermekek számára kedvezményes táborokat szervezünk.Közösségi terünkre a sokszínűség jellemző. Ez megnyilvánul a látogatók életkorában, a közösségek létszámában és érdeklődési körében, valamint a látogatások rendszerességében is.A művelődési házunk szervezete a könyvtárral és a Székesfehérvári NépmesePonttal egészül ki, így alkot teljes egészet a hármas tagolódású közművelődési intézmény.


ÚJPESTI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Megye: Budapest
Település: BUDAPEST

Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015-ben alakult a IV. kerületben működő kulturális színterek, 2012-ben történő előzetes összeolvadását követően. A jelenlegi intézmény az 1899-ben létrejövő a Polgár Centrum (jelenleg az intézmény telephelyeként működik), az 1986-ban megépülő Ady Endre Művelődési Központ, a Karinthy Frigyes ÁMK és az Ifjúsági Ház utódjaként működik. Figyelembe véve a helyi lakosság összetételét és igényeit, igyekszünk változatos programokat kínálni minden korosztály számára. Újpesten a hét közművelődési alapfeladatot szem előtt tartva színházi előadásokat, képzőművészeti kiállításokat, koncerteket szervezünk, emellett helyet adunk különböző tanfolyamoknak sport- és civil szervezetek programjainak és az élethosszig tartó tanulásnak is. Különböző szolgáltatásokat biztosítunk, valamint helyet biztosítunk az önkormányzati, a nemzetiségi és a kerületi iskolai rendezvényeknek, civil szervezeteknek. Törekszünk az agora funkció fejlesztésére a helyi lakosság aktív bevonására a kerület kulturális és szabadidős életébe.Az intézmény jelenleg öt telephelyből áll: Ifjúsági Ház, Lóverseny téri Közösségi Ház, Megyeri Klub, Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény, Újpesti Polgár Centrum.Anyaintézményünk az István út 17-19. alatt található, központként és egyben önálló telephelyként is működik. Az Ifjúsági Házban közel 300 fős színházteremmel várjuk a közönséget, itt tartjuk a nagyobb horderejű rendezvényeinket, klubjainkat, tanfolyamainkat. Rendezvényeinkkel igyekszünk minden korosztályt kiszolgálni, a legkisebbektől egészen a szépkorúakig. Éves szinten több száz programot bonyolítunk le telephelyeinkkel együttesen, célunk, hogy minél szélesebb körben biztosítsunk változatos, tartalmas, minőségi kikapcsolódási lehetőséget a kerület lakosságának.


Kedvenc képeink 2020-ból

Plakátpályázatunkból: Ölveczky Gábor - Kert, konyha , kamra tábor

Plakátpályázatunkból: Ölveczky Gábor - Kert, konyha , kamra tábor

Plakátpályázatunkból: Kranyik Ildikó - Berecz András

Plakátpályázatunkból: Kranyik Ildikó - Berecz András

Plakátpályázatunkból: Vigh Gábor - filmfesztivál

Plakátpályázatunkból: Vigh Gábor - filmfesztivál