Megye
Telepűlés

A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS NÉPFŐISKOLA

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
Település: SÁROSPATAK

A Művelődés Háza és Könyvtára a közművelődési és könyvtári feladatok ellátására alapított intézménye Sárospatak Város Önkormányzatának, amely 2008 óta három szervezeti egységből áll: közművelődés, könyvtár és mozi. A Sárospatakra oly jellemző Makovecz-házban 1983 óta folyik a szerteágazó tevékenység. Az épületegyüttes nemcsak sajátos formavilágával vált a város emblematikus jelképévé, hanem országos hírnévnek örvend a falak között zajló szakmai munka is. Az intézmény helyet és teret ad a város művelődő közösségeinek, civil szervezeteinek, szervezi és segíti Sárospatak térsége közművelődési és könyvtári tevékenységét. Részt vesz a szakmai, megyei és országos testületeinek munkájában, bástyája a határon túli közművelődésnek. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Észak-Magyarországi Képviseleteként jegyzik 2010 márciusától. Az intézmény otthona, befogadója a hazai és egyetemes kultúra értékeit közvetítő programoknak. Színházi, komolyzenei, gyermekszínházi bérletes előadásaink népszerűek és látogatottak. Szerteágazó ismeretterjesztő sorozatok a közkedvelt események közé tartoznak. Ezek felölelik a társadalom és természettudományok sokaságát. A kínálatból nem hiányoznak a képzőművészeti kiállítások sem, melyeket ma már két helyszínen szervezünk. Nyári szabadtéri rendezvények, zenei programok, fesztivál események nemcsak a helyieknek, hanem az idelátogató turistáknak is kikapcsolódást jelentenek. Az intézmény fenntartásában előadó-művészeti csoportok, irodalom, kórus, néptánc területén működnek, közel 100 fő felnőtt rendszeres részvételével. A Művelődés Háza és Könyvtára színvonalas szakmai munkája alapján Minősített Közművelődési Intézmény címet nyert el 2014-ben és 2018-ban. A Magyar Kultúra Városa kitüntető cím eléréséhez is sokban hozzájárult az intézmény munkája. Járási székhelyi településként szolgáltatásainkat a város és a kistérség 15 települése egyaránt rendszeresen használja.


ASZÓD VÁROS KÖNYVTÁRA, MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNYE

Megye: Pest
Település: ASZÓD

Az Aszódi Integrált Kulturális Intézmény szerteágazó tevékenységi köre, közgyűjteményi feladatellátása, nyilvános könyvtári közszolgáltatása és közművelődési tevékenysége meghatározó résztvevője Aszód város intézményrendszerének, továbbá a helyi közélet és a helyi közérzet elkötelezett segítője valamennyi aktivitásában. Aszód város kulturális intézménye két telephelyen látja el a törvény által meghatározott alapszolgáltatási feladatát. Az építészetileg egyedi, mondhatni csodálatos épületek méltó otthont adnak a kultúraközvetítés számára. Kulturális és közösségi események alkalmával igyekszünk azt a szeretetteljes közeget, Aszód múltjához méltó befogadó és elfogadó légkört megvalósítani, amelyet Podmaniczky János plántált, amelyből Hajnóczy József töltekezett, és ami Petőfi Sándort inspirálta. Az értékek őrzése, ápolása és továbbadása küldetés és megtiszteltetés számunkra! Intézményünk mindhárom szakterületén ennek tükrében végezzük elkötelezett munkánkat. Intézményünk alapfeladata, emellett munkatársainak szívből jövő meggyőződése, hogy a kultúraközvetítés az az eszköz, amely generációkat, kisközösségeket, nézőpontokat és személyeket tud egy közös ügy mellé állítani, közösséget teremteni a közösségben megélt élmények által.


ÁCSI BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS VÁROSI SPORTCSARNOK

Megye: Komárom-Esztergom
Település: ÁCS

Ács Város Önkormányzatának kulturális intézménye a Bartók Béla Művelődési Ház,Könyvtár és Városi Sportcsarnok. amely kulturális közösségi szolgáltatásokat nyújt atelepülés lakói számára. E közfeladatok ellátásán keresztül a helyi civil szervezetekkelés oktatási intézményekkel is kiváló szakmai viszonyt ápol.A Zichy park 1. szám alatt, az egykori Zichy-kastélyban található az intézményszékhelye, különböző méretű közösségi terekkel, illetve ebben az épületben működik atelepülés könyvtára is, szintén az intézmény égisze alatt. A közművelődési feladatok,közösségi programok, könyvtári feladatok mellett, külön telephelyen (VárosiSportcsarnok) – az intézmény szakmai irányításával – vehetők igénybe sporttalkapcsolatos szolgáltatások is.A könyvtár használata 16 éven aluliak számára ingyenes, diákok féláron iratkozhatnakbe. Az 1953-ban 800 kötettel indult akkor még egy szobás könyvtár mára jelentősenkibővült, több mint 17 ezer kötet várja az olvasókat. Az állomány digitalizációjafolyamatos.Az oktatást, önművelést segítő rendezvényeivel, az irodalmat és magát akönyvtárhasználatot népszerűsítő eseményeivel, a hátrányos helyzetűek, fogyatékkalélők számára készült speciális dokumentumok használatát lehetővé tevő technikaieszközökkel, közösségi eseményekkel, családi és tematikus programokkal azintézmény szolgáltatásai hozzájárulnak ahhoz, hogy a kultúra minél szélesebbrétegekhez elérjen. A célközönség szinte minden korosztályt magában foglal az egészenkisgyermekektől, az ifjúságon és felnőtt koron át az idősekig.Erős szakmai kapcsolat van az intézmény és a település legaktívabb civil szervezete, azépületben működő Természetjáró Bakancsos Klub között. Legfontosabb közös célként afiatalok aktív bevonását és ismeretterjesztését tűzték ki, különös tekintettel atermészetvédelem és a szabadidő hasznos és kulturált eltöltése tekintetében. Ez azegyüttműködés az elmútl években számos magas színvonalú, sikeres és eredményesprojektet indukált.


Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ

Megye: Határon túli
Település: Dunaszerdahely

A város szívében található városi művelődési központot 1977-ben adták át a nagyközönségnek. Dunaszerdahely két kulturális intézménye, a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ és a 2011-ben az intézményhez csatolt Vermes-villa a város kulturális élete szempontjából kulcsfontosságú. Megnyitásuktól fogva aktívan hozzájárulnak a város kulturális életének gazdagításához, a kulturális turizmus fellendítéséhez, a város nemzetközi népszerűségéhez és népszerűsítéséhez. A magas kultúra intézményei, tehát egyben olyan terek és szimbólumok, amelyek nagyban elősegítik a város egyediségének és vonzerejének a növelését, azonfelül jelentős mértékben hozzájárulnak a belföldi és a nemzetközi kapcsolatok fejlődéséhez, illetve a város jó hírnevének az öregbítéséhez itthon és külföldön egyaránt. Gazdag kultúrműsorral és szabadidős programmal várják a kedves látogatókat.Színháztermében színházi előadások, hangversenyek, folklórestek váltják egymást. Művelődési központunkban számos csoport működik magas művészi szinten: 2 bábcsoport (gyermek és felnőtt), 2 színjátszó csoport, 2 tánccsoport, éneklőcsoport. Gazdag klubtevékenység is folyik a VMK falai közt.


Eötvös Károly Községi Könyvtár és Művelődési Ház

Megye: Fejér
Település: MEZŐSZENTGYÖRGY

Az Eötvös Károly Községi Könyvtár és Művelődési Ház 2004 óta közös intézményként működik és Mezőszentgyörgy helyi közművelődésének szervezője, könyvtárának üzemeltetője. Önálló költségvetési szerv, fenntartója Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata.Könyvtára volt az ország első népkönyvtára (1949), innen indult az Olvasó Népért Mozgalom (1969), itt élt Eötvös Károly, akinek örökségét ma emlékszoba őrzi.A művelődési ház ad teret többek között a száz éve működő amatőr színjátszásnak és 20 éve működő néptáncoktatásnak, valamint több évtizedes hagyományőrző programjainknak, úgy mint a Szentgyörgyi Napoknak és a Pünkösdi királyválasztásnak. Arról nem is beszélve, hogy itt áll a falu legöregebb tölgyfája.


Etes Közösségi Ház

Megye: Nógrád megye
Település: EtesGarabonciás Folklór Egyesület

Megye: Komárom-Esztergom megye
Település: KOMÁROMGÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR EGYESÜLET

Megye: Fejér
Település: SZÉKESFEHÉRVÁR

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár kiemelten közhasznú szervezetként biztosítja Maroshegy közművelődési alapellátását. Célunk a kultúraközvetítés, a közösségépítés, a hagyományőrzés, a tehetséggondozás, és az értékteremtés. Arra törekszünk, hogy mindezeket hagyományos keretekben (klubfoglalkozásokon, szakmai műhelyeken, szakkörökön, rendezvényeken, táborok formájában) és innovatív módon (weboldalainkon, közösségi oldalakon) is megvalósítsuk. A tradicionális intézményként próbálunk választ adni napjaink kihívásaira is, megfelelni a 21. század szerepvállalásainak, és a közösség igényeinek.Kisközösségeink (gyermek-, ifjúsági- és nyugdíjas klubok, olvasóklubok, művészeti közösségek) és „Holdudvar” csoportjaink több száz állandó taggal tevékenykednek. Rendszeres városi, kistérségi, regionális, valamint nemzetközi pályázatokat hirdetünk gyermeknek és felnőtteknek egyaránt. Értékteremtő feladatot vállalunk saját kiadású könyveinkkel, melyek egy része a tehetséggondozó közösségeink alkotásait tartalmazza. Évente több városrészi közművelődési eseményt bonyolítunk le. Kiemelt nagyrendezvényeink a Maroshegyi Családi Mesenap és a Maroshegyi Böndörödő szüreti mulatság. Nyaranta hátrányos helyzetű gyermekek számára kedvezményes táborokat szervezünk.Közösségi terünkre a sokszínűség jellemző. Ez megnyilvánul a látogatók életkorában, a közösségek létszámában és érdeklődési körében, valamint a látogatások rendszerességében is.A művelődési házunk szervezete a könyvtárral és a Székesfehérvári NépmesePonttal egészül ki, így alkot teljes egészet a hármas tagolódású közművelődési intézmény.


REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.

Megye: Nógrád megye
Település: SalgótarjánKISPÁLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: Zala
Település: Kispáli

Kispáli Község Önkormányzata a közművelődési alapszolgáltatás biztosítását saját fenntartású közösségi színtér működtetésével látja el az alig 280 fős településen. Kispáliban a közösségi élet színterének az 1928-ban épült egykori Steffler család tulajdonát képező kúria ad otthont. A községháza valójában több funkciót is ellát, hiszen helyet ad kulturális és társadalmi eseményeknek, civil tevékenységeknek valamint szűkebb körű műhelymunkának is. A közelmúltban a rendezvénypajta átadásával egy szabadtéri közösségi térrel is bővült a programok lebonyolítására alkalmas helyszínek száma. Az önkormányzat szemléletének vezérelve, hogy a megerősödő helyi közösségek hozzájárulnak a lakosság életminőségének javulásához, a település népességmegtartó erejének növeléséhez. Ezért aktívan támogatja a közösségközpontú, alulról építkező törekvéseket, segíti a településen élők közösségé válását. Helyet biztosít a tradíciók átörökítését célzó eseményeknek, mint a tollfosztás, farsangi fánk sütés, lekvárbefőzés, adventi készülődés. Minden évben két közösségi nagyrendezvény megtartásával színesíti a település életét. Májusban a családi nap kerül megrendezésre, ősszel pedig a szüreti program ad lehetőséget a különböző generációk közös kikapcsolódására. A településen 4 aktív civil szervezet tevékenykedik, akikkel szorosan együttműködik az önkormányzat a tervezés fázisától egészen a megvalósításig. A Kispáli Nyugdíjas Egyesület tagjaira minden hagyományőrző programon számíthatunk, szívesen avatják be a következő generációkat az általuk megszerzett tudásba, örömmel sütnek-főznek a résztvevőkre. A Kispáli Kertbarát Egyesület gondoskodik arról, hogy a település közösségi kertjében megtermeljük az alapanyagokat a közös programjainkra. A Kispáli Ifjúsági Egyesület pedig a kirándulások lebonyolításában szokott szerepet vállalni. A Kispáli Szabadidő és Sport Egyesület részt vesz a rendszeres jóga órák és a különféle sportos tevékenységek megszervezésében.


Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár NKft.

Megye: Baranya
Település: KOZÁRMISLENY

A Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár NKft. a város közművelődési alapellátó szervezete. Az intézmény működésének célja a kultúraközvetítés, a település művészeti és szellemi értékeinek megismertetése, a hagyományok ápolása, az amatőr alkotók ösztönzése, a szabadidő tartalmas eltöltéséhez kötetlen művelődési formák kínálata – emellett egy olyan közösségi pont megteremtése, ahol a kozármislenyi lakosok, kisebb és nagyobb lakóközösségek helyet, teret, szakértő segítséget kapnak, otthon érezhetik magukat.A Művelődési Központ a település központjában, csodás környezetben helyezkedik el, része a területileg egységet képező oktatási, kulturális és sportközpontnak. Az intézmény koordinálja a városi nagyrendezvényeket, szervezi a nemzeti ünnepeket, illetve a kisebb rendezvények, valamint a minden hónapban megszervezésre kerülő tematikus családi napok is a hatáskörébe tartoznak. Emellett számos foglalkozásnak, edzésnek is teret biztosít hétköznapokban. A nyári időszakban több turnusban saját gyermektáborokat szervez, és helyet ad a civil szervezetek táboroztatásának is. A Városi Könyvtárban a nagy klasszikusok mellett megtalálhatók a legújabb kortárs magyar és nemzetközi kiadványok, a színes, népszerű alkotásokkal teletűzdelt gyerekkönyv részleg olvasósarok várja már a legkisebbeket is. A könyvtár amellett, hogy valamennyi rendezvényhez szervesen kapcsolódik, önálló könyvbemutatók, könyvtári foglalkozások, alkalmi kiállítások színhelye.


KOCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Faluház és Könyvtár

Megye: Komárom-Esztergom
Település: KOCS

Községi Faluház1994. szeptember 16-án adták át a község lakóinak.A Faluház feladata:Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző foglalkozások, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása a legfontosabb feladat.A Faluházban a település minden lakójának, korosztályának szervezünk programokat intézményi kereteken belül és kívül.A kultúraközvetítői feladatokat egy fő művelődésszervező látja el.A Faluházban működő szakkörök, klubok:Nyugdíjas KlubNyugdíjas dalkörHímző szakkörEgészségmegőrző és torna klubAsztalitenisz klubFelnőtt jóga klubGyermek Jóga klubMazsorett klubBaba-Mama klubKertészkörKertbarát KörKocsi KórusTáncolj örömmelhelyi néptánc csoportok próbáinak is helyet ad a házKiemelt programok:Magyar Kultúra NapjaFarsangKözségi BorversenyNőnapKöltészet NapjaHúsvétFöld NapjaMadarak Fák NapjaGyermek NapKocsitoló FesztiválSzüreti programokMárton napAdventi programokFalukarácsony———————————————-A népi kultúra ápolása fontos feladat, melyet hagyományosan az ünnepkörökhöz kapcsolódó kézműves és népi játszóházak szervezésével népszerűsítünk, (pl farsang, húsvét, Márton nap).Zenés-irodalmi műsorokat, rendhagyó irodalom órákat is szervezünk minden évben több alkalommal, a Községi Könyvtárral közösen.


MonoStory Egyesület

Megye: Győr-Moson-Sopron
Település: Győr

A Monostory Egyesület működteti a MonoStory Erődszínházi Társulatot. A csapat 2020-ig a Monostori erődben valósította meg előadásait, majd új helyszíneket keresett. Az észak- komáromi Öregvárban és az almásfüzitői Azaum Római Táborban is szívesen fogadták őket. Miért fontos a szép épített környezet? Azért mert SÉTÁLÓSZÍNHÁZRÓL van szó. A mindenkori helyszín egy-egy szép részlete adja a "díszletet" , a közönség pedig jelenetről jelenetre sétál és közben a helyszínt is bejárja, megismeri. A tagok kora 6 évestől 70 évesig terjed. Nagyon befogadó a társaság, amelybe több megyéből járnak az amatőr színjátszók. Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest megye és Budapest is vonzásköre a közel 30 fős csoportnak. Évente egy új előadást hoznak létre, amelyet a nyár és kora ősz folyamán 3-4 alkalommal adnak elő. Szakmai vezetők: Vadász Bálint és Csillag Attila


MÁRIAPÓCSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Település: MÁRIAPÓCS

A máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár 1960 óta működő intézmény. Önkormányzati fenntartású 1 főfoglalkozású munkavállalóval, és 5 fő kulturális közhasznú dolgozóval. Többfunkciós intézményként a közművelődési, könyvtári feladatokon túl alapvető oktatási tevékenységet is végzünk, segítjük a civil szektor munkáját. Hagyományőrző és kulturális rendezvényeink célja a település és az egész lakosság bevonása a közművelődésbe, kulturális életbe, közösségépítésbe. Közösségi programjaink a civil szféra, intézmények összefogásával valósul meg, szem előtt tartva a helyi szereplők sajátosságainak bemutatását.A máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2004 óta működik E-Magyarország Pontként, 2019-től DJP Pontként is, így ingyenes Internetes elérésével az elektronikus és a hagyományos ügyintézést is tudjuk biztosítani a lakosság részére.1994 óta heti rendszerességgel működik népművészeti műhelyünk, melyhez csatlakozott a pócsi lányokból, asszonyokból létrejött Fodorinda Néptánc csoport is. 2013 óta a Fodorinda Táncház programunknak köszönhetően havi rendszerességgel vezetünk táncházakat, melyen nemcsak gyerekek vesznek részt. Népzenei ismeretünkkel is segítjük a település népművészeti hagyományait, hiszen egy-egy művész kiállításának megnyitójához a mi asszonyaink és lányaink által előadott népdalcsokrokkal színesítjük a programot.Természetesen ezek mellett nagyon sok szakmai tevékenységünk van. Kapcsolattartás és programszervezés (hagyományőrző rendezvények, nemzeti ünnepek, szakkörök, civil szervezetek segítése), könyvtári területen a kölcsönzéstől a pályázatírásig széles körű e tevékenységünk. A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett számítástechnikai tanfolyamok szervezünk, képújságot szerkesztünk.


LEPSÉNYI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Megye: Fejér
Település: LEPSÉNY

A Lepsényi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár jelenleg integrált intézményként,három intézményegységből áll: Petőfi Sándor Művelődési Ház, Községi Könyvtár,Helytörténeti és Néprajzi Múzeum. Több szervezeti átalakítást követően 2016. szeptember1-től a Lepsényi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár keretein belül működik.Az intézmény célja, hogy gyűjteménye és szolgáltatásai révén kedvező feltételeket biztosítson használói számára a magyar és az egyetemes, a magyar és a helyi kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önműveléshez, a színvonalas szórakozáshoz. Másrészt megismerteti az érdeklődőket a hely történetével, néprajzával, a helyi szokásokkal. Teret és lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos, kreatív és kulturált eltöltéséhez.Az intézmény segíti a település kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek kutatását, bemutatását, történelmének jobb megismerését.Helyet biztosít az önművelést és a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvényeknek, civil szervezeteknek, hozzájárul a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez.Intézményünk információs hátteret nyújt az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek intézéséhez, biztosítjuk az információhoz való hozzáférést. A helyi újság szerkesztésével is hozzájárulunk a lakosság tájékoztatásához.


GARABONCIÁS FOLKLÓR EGYESÜLET

Megye: Komárom-Esztergom
Település: KOMÁROM

A komáromi Garabonciás Táncegyüttest, 1986-ban, a Csokonai Művelődési Központ akkori igazgatója, a népzenével is foglalkozó Solecki Szilárd hívta életre. Vezetésére első évben Katona István szlovákiai magyar táncoktatót kérte fel, majd az együttes vezetője 1987 őszétől Gábor Klára Népművészet Ifjú Mestere díjjal kitüntetett néptánc oktató lett. Művészeti vezetője 2004 óta az együttes alapító tagja Pőcze László a Táncművészeti Főiskolán végzett néptánc pedagógus, aki tanulmányai után visszatérve Komáromba nagy lendülettel kapcsolódott be az együttes művészeti arculatának alakításába. Az óvodásoktól a felnőttekig öt csoportban mintegy 100 gyermek és fiatal tanul Komáromban magyar népi játékokat, néptáncokat. Munkájuk segítésére és hagyományok megőrzését szolgáló események szervezésére alakult meg 1989-ben a Garabonciás Folklór Egyesület, amely kezdeményezője és részvevője volt számos jelentős helyi eseménynek, közöttük a Téltemetőnek, és a Híres Komárom történelmi játéknakA Garabonciások kezdetektől fogva szereplői a városi ünnepségeknek, kulturális rendezvényeknek és kialakították saját ünnepüket is az András napi vigasságokat november végén, amelyen mindig számot ad tudásáról az együttes valamennyi korosztálya. Évek óta megrendezik néptánc táborukat megyei vonzáskörrel Komáromban a WF Szabadidőközpontban.Az évek során pedagógusként és koreográfusként kötődött az együtteshez több Tatán élő felsőfokú végzettségű kiváló szakember, először Turi György, majd hosszabb időszakon át Keltai Gábor, majd Gyurkó Erzsébet.Kíséretüket az Árgyélus zenekar adja, melynek tagjaiNagy Sándor prímás, Czufoka Gábor kontrás, Takács Péter bőgős.A Garabonciás Táncegyüttesnek 1992-ben Kiváló Együttesi címet adományozott a kulturális miniszter, 1994-ben Pro Urbe Komárom kitüntetést, 2009-ben megyei Príma díjat kapott. Rendszeres részvevői a megyei néptánc találkozóknak, felmenő rendszerű versenyeknek. Testvérvárosi és testvérmegyei kapcsolataik, és fesztiválmeghívások révén Európa számos országában megfordultak már, így jártak Finnországban, Dániában, Skóciában, Franciaországban, Ausztriában, Németországban, Lengyelországban, Litvániában, Romániában, Olaszországban, Görögországban és természetesen a határ menti kulturális kapcsolatok részeként Szlovákiában a magyar nyelvterületen.Mindenhová elvitték a Garabonciás Táncegyüttes tagjai a magyar népi kultúra jó hírét, a legfontosabb azonban az a folyamatos munka, amely során a generációkat neveltek és nevelnek a magyar néphagyományok tiszteletére és megőrzésére.


Szilvágyért Egyesület

Megye: Zala megye
Település: SzilvágyPOMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Megye: Pest
Település: POMÁZ

2021-ben lett 40 éves a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár. Fordulópont ez az intézmény életében. A megújulás és a programkínálat kiszélesítése jellemzi az újranyitástól életünket. A kulturális és közösségi élet központjává válás első lépése a Pöttyös Bögre Kávézóval való szoros együttműködés és egy Gyerekbirodalom kialakítása volt. A következő lépés pedig különleges programokkal, foglalkozásokkal hozzájárulni a minőségi időtöltéshez. A sokoldalú művelődésszervezők önálló, ingyenes foglalkozásain át a különféle egyéni és csoportos foglalkozásokig, minden megtalálható nálunk, különlegesség a Szentendrei Járás Egészségfejlesztési Irodájával való szoros együttműködés eredményeként elérhető ingyenes egészségmegőrző programok, terápiás tanácsadások kínálata. Újdonságként a Művelődési Házhoz került a megújult Pomázi Örökség Tájház, mely muzeális intézményként hivatott a város néphagyományait őrizni, bemutatni.


Bátki József Közösségi Ház

Megye: Nógrád megye
Település: SalgótarjánSZÉKESFEHÉRVÁRI KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye: Fejér
Település: SZÉKESFEHÉRVÁR

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ központi épületével és nyolc telephelyével a város közművelődési feladatait ellátó intézménye. Közösségi tereiben helyszínt biztosít amatőr alkotóművészeti csoportoknak, művelődő közösségeknek, kluboknak, rendezvényeknek, programoknak. Az intézmény munkatársai azért dolgoznak, hogy megfelelő körülmények fogadják a látogatókat és kimagasló színvonalú események legyenek elérhetőek a városban.


SZENTESI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: Csongrád-Csanád
Település: SZENTES

Az intézmények közül talán a legjobban kihasznált épület az 1980. május 1-je óta működő Művelődési és Ifjúsági Ház. Fiatalok és idősebbek egyaránt szívesen látogatják a különböző rendezvényeket. A nagy tömegeket mozgató rendezvények mellett (pl. május 1-ei és augusztus 20-ai városi nagyrendezvény), kisebb nézőszámú műsorokat (pl. humorestek, ismert színészek önálló előadásai, nőnapi gálaműsor) is bemutatunk, amelyek a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban kapnak helyet. Szívesen felkaroljuk a kívülről jövő kezdeményezéseket is, segítünk a szervezésben és a reklámozásban. Szívesen veszik igénybe helyiségeinket vállalkozók, nagyvállalatok, intézmények, pártok, egyéni előadók: előadások, vásárok, kiállítások, termékbemutatók, tanfolyamok és esküvők megrendezésére, amelyek egy része a Szecessziós Házban valósul meg. A különböző szabadidős tevékenységek színterei a klubok és szakkörök, közel 10 ilyen csoport működik az ifjúsági házban (díszítőművész, fotó, ifjúsági és felnőtt citerazenekar, társkeresők, szívügy klub, jóga, modern tánc, képzőművész kör). A művészeti csoportok nemcsak a maguk kedvtelésére folytatják tevékenységüket, hanem évente több alkalommal a nagyközönség számára is bemutatkoznak rendezvényeinken.A Szentesi Fotókör tagjai a Művelődési Központ és az egész város hírnevét öregbítik országos fellépéseikkel és kiállításaikkal. Az egyik legfontosabb, évente megrendezett fotókiállítás az Alföldi Fotószalon. Ez az országosan is elismert kiállítás az egyetlen, mely az Alföldön élő fotósok alkotásait mutatja be, és lehetővé teszi a fotókluboknak egymás munkáinak megismerését. A kiállítás a Tokácsli Galériában kerül megvalósításra.Fontosnak tartjuk az ifjúság igényeinek minél hatékonyabb kielégítését. Ezért lehetőséget adunk nekik a bemutatkozásra egy-egy művészeti ágban (fotóművészet, grafika, zene). Szervezünk könnyűzenei koncerteket is országosan ismert és szentesi zenekarok közreműködésével a Hangversenyközpontba.


TEMI Fővárosi Művelődési Háza

Megye: Pest
Település: Budapest

A TEMI Fővárosi Művelődési Háza (FMH) Budapest XI. kerületének egyik legrégibb közművelődési intézménye, amely 2012 nyarától új épületben várja látogatóit. Speciális rétegfeladata a gyermek- és családi programok szervezése, a gyermektáncháztól a színházi előadásokon át, különféle művészeti, közhasznú és közérzet-javító tanfolyamokig.Az 1951 óta működő FMH hagyomány- és értékteremtő műhelyként ismert országszerte. A megőrzés-megújítás jegyében máig népszerűek táncházaink: Muzsikás gyerektáncház, Moldvai csángó és gyimesi/felcsíki táncház, Greenfields ír táncház, Francia táncház, Balkán táncház. A családi- és gyermekprogramok, kézműves programok, a társastánctanfolyamok, a mozgásfejlesztő egészség- és közérzet-javító tanfolyamok, klubok és szakkörök, élőzenés estek mind a hagyomány és megújulás jegyében működnek.


TISZAÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
Település: TISZAÚJVÁROS

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár meghatározó szerepet tölt be a város és közösségeinek, valamint a környező települések kulturális életében. Tíz telephelyen közművelődési, nyilvános könyvtári, muzeális tevékenységet végez a város intézményeivel szervezeteivel, gazdasági társaságaival, civil szervezetivel és a lakossággal együttműködve. Az intézmény ellátja a Tiszaújváros Települési Értéktár gondozásával kapcsolatos feladatokat is.A programokkal, kiállításokkal, rendezvényekkel egyszerre kíván ismereteket, értékeket és élményt nyújtani. Fő feladata, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsa a lehetőséget a magyar és egyetemes kultúra megismerésére, a folyamatos önművelődésre és a színvonalas szórakozásra. Kiemelt feladatnak tekinti a hagyományok ápolását, különös tekintettel a képzőművészet, zene, táncművészet és díszítőművészet területekre. Fenntartja, menedzseli az intézményben működő művészeti csoportokat, melyeket szakképzett művészeti vezetők irányítanak. Az intézmény partnerként segíti a közművelődési, köznevelési intézmények, munkahelyek, önszerveződő civil közösségek közművelődési tevékenységét.A Derkovits Művelődési Központ a magas színvonalon végzett szakmai munka minőségorientált megvalósításával, az elért eredmények elismeréseként két alkalommal (2016, 2019) kapta meg a rangos szakmai elismerésnek számító Minősített Közművelődési Intézmény Címet.


ÚJPESTI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Megye: Budapest
Település: BUDAPEST

Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015-ben alakult a IV. kerületben működő kulturális színterek, 2012-ben történő előzetes összeolvadását követően. A jelenlegi intézmény az 1899-ben létrejövő a Polgár Centrum (jelenleg az intézmény telephelyeként működik), az 1986-ban megépülő Ady Endre Művelődési Központ, a Karinthy Frigyes ÁMK és az Ifjúsági Ház utódjaként működik. Figyelembe véve a helyi lakosság összetételét és igényeit, igyekszünk változatos programokat kínálni minden korosztály számára. Újpesten a hét közművelődési alapfeladatot szem előtt tartva színházi előadásokat, képzőművészeti kiállításokat, koncerteket szervezünk, emellett helyet adunk különböző tanfolyamoknak sport- és civil szervezetek programjainak és az élethosszig tartó tanulásnak is. Különböző szolgáltatásokat biztosítunk, valamint helyet biztosítunk az önkormányzati, a nemzetiségi és a kerületi iskolai rendezvényeknek, civil szervezeteknek. Törekszünk az agora funkció fejlesztésére a helyi lakosság aktív bevonására a kerület kulturális és szabadidős életébe.Az intézmény jelenleg öt telephelyből áll: Ifjúsági Ház, Lóverseny téri Közösségi Ház, Megyeri Klub, Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény, Újpesti Polgár Centrum.Anyaintézményünk az István út 17-19. alatt található, központként és egyben önálló telephelyként is működik. Az Ifjúsági Házban közel 300 fős színházteremmel várjuk a közönséget, itt tartjuk a nagyobb horderejű rendezvényeinket, klubjainkat, tanfolyamainkat. Rendezvényeinkkel igyekszünk minden korosztályt kiszolgálni, a legkisebbektől egészen a szépkorúakig. Éves szinten több száz programot bonyolítunk le telephelyeinkkel együttesen, célunk, hogy minél szélesebb körben biztosítsunk változatos, tartalmas, minőségi kikapcsolódási lehetőséget a kerület lakosságának.


VOKE József Attila Művelődési Központ

Megye: Pest
Település: Dunakeszi

A VOKE József Attila Művelődési Központ 1926 óta látja el megszakítás nélkül a közművelődési feladatokat Dunakeszi településen, 1970 óta egyedüli intézményként. Intézményünk az 1910-es években már művelődési otthonnak épült, de azóta többször bővített ingatlanban működik, jelenleg mintegy 2800 m2-en, amelyből 1800 m2-en folyik szorosan vett közművelődési tevékenység. Az épület teljes egészében önkormányzati tulajdonban van, a működtetésről gondoskodik intézményünk.Intézményünk igen kedvező környezetben működik. Dunakeszi a maga 47.000 fő lakosságszámával az ország azon kevés települései közé tartozik, ahol a születések száma meghaladja a halálozásokét. Továbbra is sok az új betelepülő, akik jellemzően fiatalok, képzettek, kisgyermekesek és aktív kultúrafogyasztók. 2019 őszén a Dunakeszi kistérséget országosan az első helyre sorolták a legélhetőbb kistérségek rangsorában. Ez a kistérség, az itt élő közel százezer ember intézményünk potenciális látogató közönsége. Ezen közönség magasfokú iskolázottságából és jó társadalmi helyzetéből fakadó igényessége jelöli ki számunkra is a feladatot, amelynek programkínálatunkkal, külső megjelenésünkkel és szakembergárdánkkal igyekszünk megfelelni. A 2019-es évben több mint 131 ezer látogatót szolgáltunk ki, a rendezvények száma 221 volt. A művelődési központ mindennapjait a nálunk működő alkotó közösségek, művészeti csoportok és klubok heti munkája jelenti. A művészeti csoportok közül a legjelentősebb az 50 fős Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, amely hetente két alkalommal próbál az intézményben. A zenekar éves koncertbérlettel is jelentkezik, Farkas Ferenc Bérlet néven. Második nagylétszámú csoportunk a Dunakeszi Fúvószenekar, hasonló létszámmal. A fúvósok is saját éves bérletet tudnak felmutatni. Három színjátszó-, és drámacsoport működik a házban: Uray György Pinceszínház, Babják Annamária Színjátszó Stúdió, és a Nyugdíjas Klub színjátszó csoport. Tíz tánccsoportunk működik, amelyek számos stílust képviselnek: balett, jazz-bal


Megye
Telepűlés