Városi Könyvtár és Művelődési Ház, Kecel

Megye: Bács-Kiskun
Település: KECEL
Működésének jogi formája: önkormányzati költségvetési szerv

Székhely adatok: 6237 KECEL SZABADSÁG TÉR 17.

A vezető neve: Ferróné Mencsik Rita
A vezető e-mail címe:

A kapcsolattartó neve: Flaiszné Sendula Margit
A kapcsolattartó e-mail címe:

Az szervezet honlapjának elérhetősége: https://www.kecelkonyvtar.hu/
A szervet elérhetősége a facebook-on: https://www.facebook.com/V%C3%A1rosi-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-H%C3%A1z
Egyéb közösségi média elérhetőségek: https://www.instagram.com/varosikonyvtaresmuvelodesihaz/

Telephely/ek:

6237 KECEL SZABADSÁG TÉR 17.

A Városi Könyvtár és Művelődési Ház Kecel város sokszínű kulturális életének egyik nélkülözhetetlen alapintézménye. Közösségépítő, valóságos és virtuális közösségi térként működik. Barátságos és inspiráló környezetben, tudásbázisként segíti az egyéni érvényesüléshez szükséges ismeretek megszerzését. A kulturális és szociális intézményeivel együttműködve támogatja a lakosság társadalmi felelősségvállasát, segíti az esztétikai nevelését, kulturális, szabadidős szokásainak ízlésformálását, a hagyományaik ápolását.A könyvtár nyitottságával és sokszínűségével az esélyegyenlőség elvének figyelembevételével, mint az információs társadalom alapintézménye mindenki számára, alanyi jogon biztosítja az információhoz való szabad hozzáférést. Korosztálytól függetlenül, olvasóközpontú szemlélettel kínál sokoldalú könyvtári szolgáltatást az érdeklődők számára.Állományát a gyűjtőkörének megfelelően magyar nyelven megjelent könyvek és periodikumok alkotják. Gyűjti és megőrzi a település helyismereti vonatkoztatású dokumentumait.Művelődési Ház fő feladata az esélyegyenlőség elvének figyelembevételével Kecel város lakosainak kulturális, művészeti, szabadidős és közösségi igényeinek, szükségleteinek kielégítése, az alkotókészség kibontakoztatása, az iskolarendszeren kívüli tanulási, oktatási lehetőségek megteremtése.Munkánk során összehangolt, egymásra épülő, „élethosszig” tartó, széles skálájú közművelődési feladatellátásra törekszünk. Több generációt megszólítva kiemelt figyelmet fordítunk a közvetlen lakókörnyezet művészi hagyományainak gondozására, a helyi művelődési szokások ápolására, öntevékeny, önképző kezdeményezésekre, csoportfoglalkozásokra, hagyományőrző és hagyományteremtő kezdeményezések támogatására. Segítjük a településen élő nemzetiségi közösségek kultúra ápolását.