Tamási Művelődési Központ és Könnyű László Könyvtár

Megye: Tolna
Település: Tamási
Működésének jogi formája: önkormányzati költségvetési szerv

Székhely adatok: 7090 Tamási Szabadság utca 50.

A vezető neve: Czink Judit
A vezető e-mail címe:

A kapcsolattartó neve: Csordás Réka
A kapcsolattartó e-mail címe:

Az szervezet honlapjának elérhetősége: https://www.tamasikultura.hu/
A szervet elérhetősége a facebook-on: https://www.facebook.com/tamasimuvhaz
Egyéb közösségi média elérhetőségek: https://www.youtube.com/channel/UC6-FKzp4vh6yQGAVRZFJeOQ

Telephely/ek:
Tamási Művelődési Központ
7090 Tamási Szabadság utca 50.

Tamási Galéria
7090 Tamási Szabadság utca 29/2.

A Tamási Művelődési Központ történetét több mint fél évszázadra, 1968-ra vezethetjük vissza, ekkor került átadásra a művelődési központ, melynek épülete azóta több felújításon esett át, infrastruktúrája megfelel a kor igényeinek, elvárásainak. Az intézmény a város legnagyobb kulturális intézménye, központi szerepet tölt be a település és a városkörnyék életében. Tevékenységével támogatja, segíti a közösségek létrejöttét, működését, a helyi értékek, hagyományok megőrzését, továbbadását, az itt élők művelődési, szórakozási igényeinek kielégítését, a szabadidő hasznos eltöltését. Mindehhez széles partneri hálózatot működtet, aktív kapcsolatot ápol a térség civil szervezeteivel, oktatási-nevelési intézményeivel, történelmi egyházaival, a járás, a megye településeivel, országos szakmai szervezetekkel. Kiemelt figyelmet szentel azoknak a területeknek, melyek növelik az itt élők településhez való kötődését, az itt működő közösségek ismertségét és elismertségét.Az intézmény művelődési központként biztosítja a közművelődési alapszolgáltatások teljes körét, melyek az alábbiak:• művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása• a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése• az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása • a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása• az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása• a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint• a kulturális alapú gazdaságfejlesztés