Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár, Palotás

Megye: Nógrád
Település: PALOTÁS
Működésének jogi formája: önkormányzati költségvetési szerv

Székhely adatok: 3042 PALOTÁS SZABADSÁG 26

A vezető neve: Polonkai Katalin
A vezető e-mail címe:

A kapcsolattartó neve: Polonkai Katalin
A kapcsolattartó e-mail címe:

A szervet elérhetősége a facebook-on: https://www.facebook.com/M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-H%C3%A1z-%C3%A9s-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-Palot%C3%A1s-1705761492988193

Telephely/ek:

3042 Palotás Szabadság út 26

A Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár Palotás község közművelődési- és könyvtári feladatokat ellátó integrált kulturális intézménye. Közösségi teret, kulturális, művelődési, szórakozási, ismeretszerzési lehetőségeket és információszolgáltatást biztosít a település lakossága számára. A helyi adottságokra, értékekre támaszkodva, a helyi igények és szükségletek figyelembevételével szervezi tevékenységét, ösztönzi a közösségek és az egyének aktív szerepvállalását, valamennyi korosztály kulturális és közösségi tevékenységének támogatását fontosnak tartja. Közművelődési intézményként valamennyi közművelődési alapfeladatot igyekszik ellátni.Könyvtárként mindenki számára biztosítja a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a dokumentumokhoz és az információkhoz, ápolja és közvetíti a kulturális értékeket. Eltérő igényű célcsoportjait infrastrukturális ellátottsága, dokumentumállományának folyamatos bővítése és rendelkezésre bocsátása, valamint a segítőkész könyvtárosi hozzáállás révén a kor elvárásainak megfelelően törekszik kiszolgálni. DJP Pontként szakmai segítségnyújtással hozzájárul az állampolgárok digitális jártasságának fejlesztéséhez, az IKT eszközök alapfunkcióinak megismertetéséhez, segítséget nyújt az online ügyintézéshez.Az intézmény tevékenysége során nagy hangsúlyt fektet a lakossági, intézményi és civil összefogásra, a helyi lakosság identitásának erősítésére, az összetartozás érzésének fokozására, amely a közösség megtartását, részvételének, szerepvállalásának és aktivitásának, jól-létének növelését szolgálja.