Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

Megye: Bács-Kiskun
Település: Lajosmizse
Működésének jogi formája: önkormányzati költségvetési szerv

Székhely adatok: 6050 Lajosmizse Szabadság tér 12

A vezető neve: Óber Roland
A vezető e-mail címe:

A kapcsolattartó neve: Óber Roland
A kapcsolattartó e-mail címe:

Az szervezet honlapjának elérhetősége: http://www.lmizsekultura.hu/
A szervet elérhetősége a facebook-on: https://www.facebook.com/lmizsekultura

Telephely/ek:

6050 Lajosmizse Szabadság tér 12

1997-ben egy általános intézményi állapotfelmérés történt városunkban. Ennek a kultúrához kötődő adatait elemezve nyilvánvalóvá vált, hogy településünkön mindezideig hat különböző helyszínen és épületben folyt valamilyen közművelődési, közgyűjteményi, kulturális tevékenység. Ezen épületek többsége felújításra, korszerűsítésre szorult volna.E helyzetfeltáró diagnózis birtokában s a továbblépés igényére alapozva döntött az önkormányzat képviselő-testülete az új beruházásról. Az alapkoncepció az volt, hogy olyan új, korszerű épület váltsa fel az eddigi széttagolt, korszerűtlen, nagy anyagi áldozatok árán felújítható, néhol alapvető komfortigényeket sem kielégítő épületeket, amely kulturált környezetben, hatékony szervezeti struktúrában biztosítja a könyvtári szolgáltatást és a közművelődés szervezését.Az intézmény a város közművelődési, kulturális élet meghatározó szervezete. A rendezvényszervezés terén kiemelkedő munkát végez, ami kiegészül a gyermek és ifjúsági korosztály művelődésének, szabadidejének szervezésével és ifjúságsegítő munkával is. A művelődési ház és könyvtár munkatársai, akik a kiállításokat, rendezvényeket szervezik több évtizedes szakmai tapasztalattal, felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. A fiatal kollégák is mind szakmai végzettségűek, nyelvtudással, marketing és rendezvényszervezői tapasztalattal. Az intézmény engedélyezett létszáma 2021. évben 12 fő. A nagy rendezvények szervező csapata 2 fő művelődésszervezőből, és a 5 fő könyvtárosokból, 1 fő ügyviteli alkalmazottból és a 3 fős technikai gárda (hang-fénytechnikus, berendezők, takarító).