Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház, Szeged

Megye: Csongrád-Csanád
Település: Szeged
Működésének jogi formája: önkormányzati költségvetési szerv

Székhely adatok: 6710 Szeged Kapisztrán út 50.

A vezető neve: Máté-Tóth Andrásné
A vezető e-mail címe:

A kapcsolattartó neve: Ferenczi Ildikó
A kapcsolattartó e-mail címe:

A szervet elérhetősége a facebook-on: https://www.facebook.com/Szentmih%C3%A1lyi-M%C3%B3ricz-Zsigmond-M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-H%C3%A1z-391889014248106

Telephely/ek:

6710 Szeged Kapisztrán út 50.

A Művelődési Ház két település közművelődési feladatait látja el. Az anyaintézmény Szentmihályon működik, tagintézménye a Gyálaréti Művelődési Centrum Gyálaréten.Szentmihály, Szeged városhoz tartozó kertvárosrész, önálló önkormányzata nincs. Közel 3.500 lakost számlál, a város szélétől 3-4 km-re helyezkedik el.A századfordulón két paprikaőrlő malom épült a településen, Szeged egyik legfontosabb paprikatermelő területe volt. A Művelődési Házban állandó paprika kiállítás látogatható. Mind a két településen fontos a hagyományápolás, a közművelődési feladatok ellátása és a kulturális élet ápolása. Az intézmények munkatársai a megvalósuló programokba igyekeznek bevonni minden lakost, kortól és nemtől, szociális háttértől függetlenül. Szentmihály település bár Szegedhez tartozik, kertvárosként mégis távolabb esik a belvárostól, így a lakosságnak és a környező települések lakosainak is igénye van a helyben megvalósuló rendezvényeken való részvételre. Ennek fényében helyben, a közművelődés egyetlen és elsődleges színhelye a Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház. A lakosság igényeihez igazodva az intézmény fő tevékenysége a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési formák gondozása, gazdagítása, különféle rendezvények és kiállítások szervezése. Fontos a hagyományőrző alkotó- és művelődő közösségek, amatőr művészeti csoportok működésének biztosítása az intézményben.A művelődési ház 2 színpaddal rendelkezik. A színházterem 250 fő befogadására alkalmas, a másik a népi kultúrát, hagyományokat felelevenítő fafaragványokkal díszített udvar szabadtéri színpada.Szoros együttműködést és kapcsolatot ápolunk és alakítunk ki egyre több, a Kárpát-medencében található Szentmihály nevű településsel, azonkívül hagyományőrző csoportokkal, akiket rendezvényeinkre meghívunk.Szívükön viseljük a magyar kultúra védelmét, anyanyelvünk ápolását, identitásunk őrzése és tovább örökítése érdekében. Segítőink népzen